Nhiệt kế thực phẩm kỹ thuật số – testo 108

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Để thực hiện kiểm tra nhiệt độ trong ngành công nghiệp thực phẩm
  • Sẵn sàng để đi. Bao gồm một cảm biến nhiệt độ đầu dò, có thể kết nối thêm cảm biến nhiệt độ loại K và T (tùy chọn)
  • Nhiệt kế thực phẩm kỹ thuật số cũng không thấm nước với cảm biến đầu dò được kết nối (được bảo vệ IP67)
  • Tuân thủ HACCP và EN 13485

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT