Nhiệt kế đầu đo hàng đông lạnh – testo 105

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Được phát triển cho công việc hàng ngày vất vả, thiết thực: kết cấu chắc chắn và có thể giặt được (IP65)
  • Đầu đo có thể thay đổi cho hàng hóa đông lạnh được bao gồm trong phạm vi giao hàng, các đầu đo khác có sẵn dưới dạng tùy chọn
  • Hai giá trị giới hạn có thể lựa chọn tự do, cảnh báo bằng âm thanh và quang học khi các giá trị giới hạn bị vượt quá / dưới ảnh chụp
  • Được chứng nhận EN 13485 và tuân thủ HACCP

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT