Nhiệt kế hồng ngoại Extech 42540

3.255.200

Nhà sản xuất:
Nhiệt kế hồng ngoại Extech 42540
Nhiệt kế hồng ngoại Extech 42540

3.255.200