Máy toàn đạc điện tử Geomax ZT20R 5

Nhà sản xuất:
  • Bộ nhớ lớn 64M 
  • Dễ dàng xuất nhập dữ liệu giữa máy đo và máy tính. 
  • Menu với các biểu tượng thân thiện, phần mềm trực quan.