Máy dò rò rỉ gas cầm tay Senko GasCheck G

Nhà sản xuất:
  • Phát hiện rò rỉ nhanh chóng, chính xác độ nhạy cao
  • Phát hiện hầu hết mọi khí hoặc hỗn hợp khí đã biết
  • Đo chính xác, tin cậy và có lặp lại
  • Dò khí Heli rò rỉ
Danh mục: