Máy đo màu nước Hanna HI97727

Nhà sản xuất:

Thang đo 0 đến 500 PCU
Độ phân giải 1 PCU
Độ chính xác ±10 PCU ±5% giá trị đo @25oC
Nguồn đèn Đèn tungsten
Nguồn sáng tế bào quang điện silicon @ 420nm