Máy đo gió siêu âm 2 trục Delta Ohm HD52.3D Serie

Nhà sản xuất:

Ứng dụng điển hình:

• Trạm thời tiết
• Giám sát môi trường
• Trồng trọt
• Các sự kiện thể thao
• Các ứng dụng cảng và hàng hải
• Sân bay