Máy đo độ nhám bề mặt Huatec SRT6680

Nhà sản xuất:
  • Nhiệt độ: – 20 ℃ ~ 40 ℃
  • Độ ẩm: <90% R
Danh mục: