Chân đế thử độ nhám bề mặt SRS-1

Nhà sản xuất:

Chân đế thử độ nhám bề mặt là giá đỡ đo cho SRS-1, chủ yếu để sử dụng với các dụng cụ đo lường, theo hình dạng và chiều cao khác nhau của phôi, thiết bị không thể được đo trực tiếp để có được dữ liệu chính xác

Danh mục: