Máy đo điện trở đất Hopetech CHT9960 (Lập trình PV)

55.872.000

Nhà sản xuất:
  • Giao diện PLC, sắp xếp dây chuyền sản xuất
  • Quản lý tập tin, lưu trữ đĩa U
  • Kiểm tra toàn diện VF / cách điện / dòng rò / nhiệt độ / điện trở thấp
  • Thiết kế cung cấp điện chuyển đổi, kích thước nhỏ và đa chức năng
  • Giao diện chuẩn, giao diện Handler và Ethernet

 

Máy đo điện trở đất Hopetech CHT9960
Máy đo điện trở đất Hopetech CHT9960 (Lập trình PV)

55.872.000