Máy đo điện trở đất Fluke 1623

Nhà sản xuất:
  • Đo đất 3 và 4 cực
  • Đo điện trở 2 cực AC
  • Thử nghiệm chọn lọc, không ngắt kết nối dây dẫn đất (1 kẹp)
  • Kiểm tra ổn định, kiểm tra vòng lặp nhanh trên mặt đất (2 kẹp)