Máy đo điện trở đất Fluke 1623

Nhà sản xuất:
  • Đo đất 3 và 4 cực
  • Đo điện trở 2 cực AC
  • Thử nghiệm chọn lọc, không ngắt kết nối dây dẫn đất (1 kẹp)
  • Kiểm tra ổn định, kiểm tra vòng lặp nhanh trên mặt đất (2 kẹp)

 

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.