Máy đo cường độ âm thanh chính xác SL-5868N

Nhà sản xuất:

Máy đo cường độ âm thanh chính xác SL-5868N là một máy đo mức âm thanh đa năng để đo mức độ âm thanh theo thời gian hàm mũ.

Danh mục: