Máy đo độ ồn SL-5868I

Nhà sản xuất:

Máy đo độ ồn SL-5868I là một máy đo mức âm thanh đa năng đo mức độ âm thanh theo thời gian hàm mũ và máy đo mức âm thanh xung.

Danh mục: