Máy đo âm thanh kỹ thuật số Chauvin Arnoux CA 832

Nhà sản xuất:
  • Độ chính xác: ± 1,5 dB
  • Độ phân giải: 0,1 dB
  • Trọng số thời gian: Nhanh, chậm
  • Tần số trọng số: dB (A) và dB (C)

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.