Khúc xạ kế đo độ mặn KERN ORA 2SA (0 – 28%)

Nhà sản xuất:
Phạm vi đo: 0 – 28%
Độ chính xác: ± 0.2%
Tự động bù nhiệt độ (ATC)
Danh mục: