Máy đo muối DeFelsko PosiTector SST

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi nhiệt độ: 0-50 ° C (32 – 122 ° F)
  • Nhiệt độ chuẩn hóa: 25 ° C (77 ° F)
  • Kiểm tra thể tích ô: 1 ml
  • Kích thước: 165 x 61 x 28 mm (6,5 “x 2,4” x 1,1 “)
Danh mục: