Máy đo độ mặn nhiệt độ DYS DMT-20

Nhà sản xuất:

– Có muỗng gắn vào đầu đo để đo dung dịch
– Khoảng đo độ mặn: 0.0 – 5.0 %
– Độ chính xác: ±0.1% (0.0% – 2.0%); ±2% (2.1% – 3.0%); ±0.3% (3.1% – 5.0%)
– Khoảng đo nhiệt độ: 0 – 100ºC
– Độ chính xác: ±1ºC (0 – 70ºC)

Danh mục: