Đồng hồ vạn năng Fluke 289 Digital Multimeter

Nhà sản xuất:
  • Chế độ đồ hoạt TrendCapture phân tích các dữ liệu ghi được, xem xét dấu hiệu bất thường.
  • Khả năng phóng to màn hình đồ hoạ 14 lần
  • Bộ lọc ac để ổn định đầu vào và tín hiệu nhiễu.
  • Điều chỉnh ngưỡng và ghi tự động
  • Màn hình ma trận điểm VGA 1/4 với đèn nền màu trắng 50000 điểm
  • Ghi nhật ký với bộ nhớ mở rộng
  • Lưu trữ tới 15.000 sự kiện được ghi lại.