Đồng hồ vạn năng Fluke 177

Nhà sản xuất:

Tính năng chính

.
.
.
.