Đầu dò bức xạ LPUVC01 dải phổ UVC (200nm … 280nm)

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Độ nhạy điển hình: 0,19 μV / (μW / cm2)

Phạm vi đo: 0 … 200 mW / cm2

Dải phổ điển hình: cực đại ở 260 và FWHM 32nm

Độ chính xác hiệu chuẩn: <10%

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT