Ampe Kìm True RMS Tenmars TM-27E

1.995.000

Nhà sản xuất:

Hiển thị số và analog bargraph.

– Đo giá trị hiệu dụng.

– So sánh dạng sóng.

– Tự động chuyển tầm

Ampe Kìm True RMS Tenmars TM-27E

1.995.000