Ampe kìm Testo 770-2

Nhà sản xuất:
  • Dải đo điện áp AC/DC: 1,0 đến 600,0 V
  • Độ chính xác cao: ±0,8 %
  • Dải đo dòng điện: 0,1 đến 400,0 A
  • Sai số: ±1,5 %
  • Đo điện trở, điện dung, tần số