Ampe kìm đo dòng rò Hioki 3283

Nhà sản xuất:
  • Đo dòng rò bằng độ phân giải 10μA nhạy cảm cao (ở mức 10m mA)
  • Chỉ ra các thành phần dòng rò 50/60 Hz với chức năng lọc
  • Theo dõi tình trạng rò rỉ dòng điện kết hợp với một bộ nhớ HiCorder
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.