Ampe kìm TES-3010A

1.600.000

Nhà sản xuất:

Ampe kìm Tes-3010A

  • Tiêu chuẩn an toàn: CAT II 1000V, CAT III 600V
  • Thang đo dòng ACA: 20A, 200A, 600A
  • Chức năng giữ Đỉnh / Giữ dữ liệu.
  • Kiểm tra tần số / Diode
  • Đo thông mạch với âm báo
  • Cảnh báo pin yếu
TES-3010A
Ampe kìm TES-3010A

1.600.000