Ampe kìm SEW 3810 CL

(đánh giá) 43 đã bán

Liên hệ

Nhà sản xuất:

● Phạm vi tự động hoàn toàn cho các chức năng VA và Ω.
● Chức năng giữ dữ liệu đóng băng kết quả đọc trong điều kiện thiếu sáng hoặc khó tiếp cận vị trí.
● Chỉ báo pin yếu.
● Bộ rung tích hợp để kiểm tra tính liên tục.

LIÊN HỆ NGAY 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT