Ampe kìm SEW 3810 CL

Liên hệ

Nhà sản xuất:

● Phạm vi tự động hoàn toàn cho VA và Ω
● Chức năng lưu giữ dữ liệu
● Chỉ báo pin yếu
● Bộ rung tích hợp để kiểm tra tính liên tục
● Thiết kế an toàn xuyên suốt
● Chức năng Ohm lý tưởng để kiểm tra tính liên tục

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT