Ampe kìm SEW 3801 CL

Liên hệ

Nhà sản xuất:

● Phạm vi tự động hoàn toàn cho các chức năng VA và Ω
● Màn hình đèn nền LCD
● Chức năng đèn pin
● Chức năng giữ dữ liệu đóng băng kết quả đọc trong điều kiện thiếu sáng hoặc khó tiếp cận vị trí
● Chỉ báo pin yếu
● Bộ rung tích hợp để kiểm tra tính liên tục

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT