Máy phân tích trở kháng Hioki IM7581

Nhà sản xuất:

• Tần số kiểm tra từ 100 kHz đến 300 MHz

• Tốc độ kiểm tra nhanh nhất 0.5 ms

• Độ chính xác cơ bản ± 0.72% rdg.

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.