Máy ghi dữ liệu áp suất Kimo KP 320

Nhà sản xuất:
  • Tần suất đo tối thiểu: 1 giây
  • Tần suất đo tối đa: 24 tiếng
  • Lưu dữ liệu kỷ lục: 2 000 000 điểm dữ liệu
  • Báo động: 2 mức