Thước Thuỷ Điện Tử S-Digit Multi + (Đế Từ Laser)

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Âm báo trong phạm vi 0 ° / 90 ° và âm liên tục ở 0 ° / 90 °
  • Thông báo hướng nghiêng
  • Vị trí 0 được thiết lập lại ở bất kỳ vị trí nào
  • Đảo ngược chữ số tự động cho các phép đo trên cao
  • Màn hình có thể xoay 180 °

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT