Nivo Điện Tử S-Digit 60WL+ của Đức

Liên hệ

Nhà sản xuất:

– Chiều dài: 60 cm.
– Đơn vị đo: º, %, mm, m, in, ft.
– Chức năng giữ dữ liệu: Có.
– Độ chính xác 0º và 90º: ± 0.1º.
– Độ chính xác 1º – 89º: ± 0.2º.

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT