Thiết bị đo LCR Hioki IM3536

Nhà sản xuất:

• Tần số đo DC, 4Hz đến 8MHz

• Đo tốc độ cao 1ms (thời gian nhanh nhất)

• Độ chính xác ± 0.05% (giá trị đại diện)

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.