Thiết bị kiểm tra điện áp Chauvin Arnoux CA 771

Nhà sản xuất:
  • Tần số: DC, 16 2/3 to 800 Hz
  • Trở kháng: > 500 kΩ
  • Dòng điện đỉnh Max: 3.5 mA RMS