Thiết bị kiểm tra điện áp Chauvin Arnoux CA 762

Nhà sản xuất:
  • Kiểm tra pha đơn cực
  • Kiểm tra trình tự pha lên tới 400 Hz
  • Kiểm tra liên tục
  • CAT IV 600V