Thiết bị đo khoảng cách bằng laser PeakTech P2800

Nhà sản xuất:
  • Model: P2800
  • Đo khoảng cách lên đến tối đa 40m
  • Đo lường gián tiếp (Pythagoras)
  • Tính toán diện tích và thể tích
  • Chức năng cộng và trừ
  • Bảo hành 12 tháng