Máy đo khoảng cách laser PCE-LDM 45

Nhà sản xuất:

– Khoảng cách: lên tới 40 m
– Chức năng Pythagoras
– Tính toán diện tích và thể tích

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.