Tải điện tử DC có thể lập trình GW Instek PEL-2000B

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Đặc trưng

  • Hàm trình tự để thực hiện mô phỏng tải hiệu quả cao
  • Cấu hình linh hoạt với máy tính lớn và mô-đun plug-in
  • Nhiều đầu vào tải độc lập lên đến 8 kênh trong máy tính lớn
  • Kết nối song song các đầu vào để tăng khả năng chịu tải
  • Kết nối song song các đầu vào để kiểm tra tĩnh và động
  • Bảo vệ OPP/OCP/OVP/OTP
  • Điều khiển/giám sát kênh bên ngoài thông qua đầu nối điều khiển tương tự
  • Thiết bị / Máy chủ USB đa giao diện, RS-232C và GPIB /LAN (Tùy chọn)

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT