Đồng hồ đo điện áp, dòng điện DC GW Instek series PEL-500

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Đặc trưng

  • Đồng hồ đo điện áp, dòng điện và công suất kỹ thuật số 5 chữ số
  • Hiển thị đồng thời điện áp, dòng điện và watt
  • Thời gian ngắn mạch có thể được thiết lập trong quá trình kiểm tra ngắn mạch
  • Tự động kiểm tra chức năng bảo vệ quá dòng/bảo vệ quá áp
  • Chức năng kiểm tra xả pin có thể đặt điện áp dừng xả (Vbatt), dung lượng xả (AH, WH) và thời gian dừng xả.
  • Thử nghiệm đột biến có thể mô phỏng dòng điện vượt quá khởi động và dòng điện nhất thời do cắm nóng.
  • Dòng điện không đổi, điện trở không đổi, điện áp không đổi, công suất không đổi và chế độ Động
  • Quá áp, quá dòng, quá công suất, bảo vệ quá nhiệt và phát hiện phân cực ngược
  • Hiển thị phân cực điện áp có thể được đặt thành giá trị dương (“+”) hoặc giá trị âm (“-“)
  • Giao diện truyền thông: RS232, USB

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT