Camera hồng ngoại Fluke TiX1000

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Xem và chỉnh sửa hình ảnh

    Hiển thị mảng hình ảnh mở để lựa chọn và phân tích thuận tiện
    Cuộn qua các hình ảnh để hiển thị nhiệt độ tại bất kỳ điểm đã cho nào
    Chỉnh sửa bảng màu, hình ảnh tham chiếu, điểm đánh dấu và phát xạ

Khả năng chú thích mở rộng

    Sắp xếp dữ liệu với chú thích mở rộng
    Thêm chú thích (chú thích văn bản) vào hình ảnh và báo cáo
    Thông tin đầu vào như vị trí, danh mục và các ghi chú khác
    Hình ảnh được tham chiếu có thể được liên kết tốt / xấu và trước / sau khi phân tích

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT