Ống nhòm đo khoảng cách Bushnell Tour v4 Shift

14.000.000 12.800.000

Nhà sản xuất:
  • Công nghệ Jolt, PinSeeker
  • Phạm vi đo 1000m
  • Độ chính xác +- 1m
  • Phóng đại 5 lần
Ống nhòm đo khoảng cách Bushnell Tour v4 Shift
Ống nhòm đo khoảng cách Bushnell Tour v4 Shift

14.000.000 12.800.000

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.