Ống nhòm đo khoảng cách Bushnell Tour v4 Patriot (1000m)

12.000.000 10.800.000

Nhà sản xuất:
  • Công nghệ Jolt, PinSeeker
  • Phạm vi đo 1000m
  • Độ chính xác +- 1m
  • Phóng đại 5 lần
Ống nhòm đo khoảng cách Bushnell Tour v4 Patriot (1000m)
Ống nhòm đo khoảng cách Bushnell Tour v4 Patriot (1000m)

12.000.000 10.800.000

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.