Nhiệt ẩm kế để bàn HTC-1

  • Phạm vi nhiệt độ: -10 ~ 50 (14 ℉ ~ 122 ℉)
  • Phạm vi độ ẩm: 20% ~ 99% rh
  • Độ phân giải: 0,1 ℃ (0,1 ℉) / 1% rh
  • Độ chính xác: ± 1oC (1,8 ℉) / ± 5% rh (40% ~ 80%)
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.