Nắp thay thế 360 x 360 mm cho testo 420

6.000.000

Nhà sản xuất:

Nắp thay thế (360 x 360 mm) để gắn trên nắp lưu lượng thể tích testo 420 để đo tại các cửa hút và thoát khí. Với bộ nắn dòng tích hợp cho kết quả đo có độ chính xác cao. Kích thước bên trong 335 x 335 mm.

LIÊN HỆ 0977 765 444 ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT

Nắp thay thế (360 x 360 mm) để gắn trên nắp lưu lượng thể tích testo 420 để đo tại các cửa hút và thoát khí. Với bộ nắn dòng tích hợp cho kết quả đo có độ chính xác cao. Kích thước bên trong 335 x 335 mm.
Nắp thay thế 360 x 360 mm cho testo 420

6.000.000