Kẹp cảm biến ngoài AC 3000A Extech MA3010

3.152.000

Nhà sản xuất:

MA3010 là Đồng hồ đo kẹp AC Flex RMS 3000A True. MA3010 có kẹp linh hoạt 10 inch với màn hình LCD. Các phép đo True RMS là để đọc chính xác các dạng sóng nhiễu, méo hoặc không hình sin. Hoàn thành với hai pin AAA. UL được liệt kê và đánh giá an toàn CAT IV 600V.

Extech MA3010
Kẹp cảm biến ngoài AC 3000A Extech MA3010

3.152.000

This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.