Máy nội soi Mitcorp W2145

Nhà sản xuất:
  • Kích thước hệ thống:184mm x 35mm x 51 mm
  • Trọng lượng hệ thống: 283g
  • Giao diện USB