Máy ghi độ ồn SL-1256DOS

Nhà sản xuất:

Máy ghi độ ồn SL-1256DOS là thiết bị kiểm tra để đánh giá tình trạng tiếng ồn của môi trường làm việc bằng cách đo mức độ tiếp xúc tiếng ồn tích lũy.

Danh mục: