Máy đo tốc độ gió, lưu lượng gió, độ ẩm, nhiệt độ Lutron AM-4234SD

Nhà sản xuất:

Chức năng:

  • Vận tốc không khí
  • Luồng khí
  • Độ ẩm
  • Điểm sương
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.