Máy đo độ cứng vật liệu Huatec HK-1P

Nhà sản xuất:
  • Đo độ cứng nhựa, cao su, vật liệu…
  • Ghi và giữ kết quả, min, max
  • Kiểm tra độ cứng theo phương pháp Shore
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.