Máy đo độ cứng là gì

Cần có máy đo độ cứng hoặc máy thử độ cứng để thực hiện quy trình kiểm tra độ cứng durometer. Thiết bị đo độ cứng xác định độ cứng bề mặt của nhiều vật liệu khác nhau, bao gồm cả polyme và chất đàn hồi. Mỗi durometer hoặc đồng hồ đo độ sâu của vết lõm trên vật liệu gây ra bởi một lực xác định của chân vịt hình học nhất định.

Máy đo độ cứng là gì

Độ sâu của vết lõm phản ánh độ cứng của vật liệu. Một sự khác biệt chung được thực hiện giữa các phương pháp tĩnh và động. Trong các thử nghiệm tĩnh truyền thống, lực thử được áp dụng đồng nhất với cường độ tăng dần, trong khi trong các phương pháp thử nghiệm động, tải trọng tức thời được áp dụng.

Từ kim loại, nhựa và cao su đến bọt và vải, các vật liệu khác nhau được đo bằng các thang đo độ cứng khác nhau, chẳng hạn như thang đo ASTM D2240 loại A và loại D. Ví dụ, chất dẻo mềm được đo bằng thang loại A, trong khi chất dẻo cứng được đo bằng thang loại D.

Máy đo độ cứng là gì

Một số tiêu chuẩn kiểm tra độ cứng, phương pháp kiểm tra độ cứng và đơn vị độ cứng tồn tại, bao gồm thang đo Rockwell (A, B, C, D, v.v.), thang Brinnell (HB hoặc BHN), mức độ cứng phục hồi Leeb (HL) và thang đo độ cứng Shore (HS).

Độ cứng của Shore, đặc biệt là Shore A và Shore D, thường được sử dụng để xác định độ cứng của bọt, độ cứng của nhựa mềm và độ cứng của cao su, giống như trong thử nghiệm o-ring cao su. Vì sự phổ biến của phương pháp đo độ cứng Shore, durometer thường được gọi là durometer Shore.

Máy đo độ cứng là gì

Một tiêu chuẩn thử nghiệm khác, giá trị độ cứng Vickers (HV), thường được sử dụng trong thử nghiệm độ cứng vi mô hoặc độ cứng vi điểm, cũng như thử nghiệm độ cứng Knoop (HK). Kiểm tra độ cứng vi mô là một phương pháp xác định độ cứng của vật liệu khi mẫu thử cực kỳ nhỏ hoặc mỏng, hoặc khi đo các vùng nhỏ trong mẫu tổng hợp hoặc lớp mạ.

Shore A và Shore D là gì?

Đối với hầu hết các vật liệu cao su, số đo durometer của Shore thường được cung cấp dưới dạng Shore A hoặc Shore D, hai loại thang đo khác nhau nhưng có liên quan đến nhau. Máy đo độ cứng Shore A dành cho các vật liệu mềm hơn và phạm vi đủ rộng để bao phủ các mặt cao su dẻo cho đến nhựa bán cứng hầu như không có độ mềm dẻo. Đồng hồ đo độ cứng Shore D dành cho các vật liệu cứng hơn và so sánh các loại cao su cứng, chất dẻo bán cứng và chất dẻo cứng.

Máy đo độ cứng là gì

Tiêu chuẩn ASTM D2240 thực sự công nhận mười hai thang đo độ cứng Shore khác nhau để kiểm tra độ cứng của cao su. Các thang đo durometer Shore phổ biến nhất được sử dụng là Shore OO, Shore A và Shore D. Shore OO đo các loại cao su và gel cực kỳ mềm. Đây là lý do tại sao việc xem các thiết bị đo độ ẩm OO liên quan đến các thành phần điều khiển dòng chảy là ít phổ biến hơn nhiều.

Ngoài ra còn có một phép đo độ cứng cao su tương tự khác được gọi là tiêu chuẩn Độ cứng Cao su Quốc tế (IRHD). Không có mối quan hệ trực tiếp giữa số đọc IRHD và durometer Shore. Các máy đo độ dài Shore thường được ưa thích để tham khảo độ cứng của cao su và nhựa vì chúng đã được sử dụng rộng rãi và rất nhanh và dễ đo.

Bài viết liên quan
cong nghe nano
Trong thời đại công nghệ hiện nay, hạt nano (hay còn gọi là nano hạt)…
c
Trong quá trình sử dụng và làm việc, chắc chắn thiết bị của bạn sẽ…
Đồng hồ vạn năng là dụng cụ đo điện đã quá quen thuộc trong ngành…
Phân biệt Hiệu chuẩn và Kiểm định
Việc sử dụng các thiết bị đo lường giúp ích rất nhiều cho con người…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *