Máy đo độ ẩm gỗ mini-Ligno S/DC

Nhà sản xuất:
  • Màn hình kỹ thuật số
  • Thiết kế chắc chắn để vận hành dễ dàng
  • Quy mô gỗ rộng (5-60%
  • Được xây dựng trong chỉnh sửa cho 71 nhóm gỗ
  • Tự động tắt
  • Tính năng GIỮ
  • Độ sâu đo độ sâu
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.