Hệ thống đo độ ẩm gỗ trong lò Wagner MC4000

Nhà sản xuất:
  • Đo và theo dõi độ ẩm gỗ trong lò sấy
  • Vùng cảm biến lớn; lấy MC trung bình giữa các tấm cảm biến
  • Tự động cảnh báo hoặc tắt và báo động tắt dựa trên điểm đặt độ ẩm
This site uses cookies to improve your browse experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.